Koolituskalender. Arhiiv.

KURSUSED 2018/2019 õppeaasta

september 2018 — veebruar 2019 — mai 2019

KURSUSED
KUUPÄEVAD
Auditoorse töö maht, ak. tunde
Iseseisva töö maht, ak.tunde
Kogumaht, ak.tunde
NÄDALAPÄEVAD
 KELLAAJAD
HIND,
ÕPIKUD,  €
ÜLDKULUD,  €
õppejõud
Eesti keele C1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
(Eesti keel ja ametialane keel C1/Эстонский язык, уровень C1 с подготовкой к экзамену)
eksam — mai 2019
10:00
28.10.18-12.05.19
 200 350 550 pühapäev 10:00-15:00 1600  40 1640 M.Lutsoja
Vabad kohad — 4 NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 7 t vähem ja maksumus:
04.11.18-12.05.19
 193
 357
550
samal
päeval
samal kellaajal
1544
40
1584
  M.Lutsoja
Vabad kohad — 3 NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 13 t vähem ja maksumus:
11.11.18-12.05.19
187
363
550
samal
päeval
samal kellaajal  1496  40  1536   M.Lutsoja
18:00
25.09.18-17.05.19
 200 350 550  TR 18:00-20:20 1600 40 1640  T.Truus
Vabad kohad — 3 NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 70 t vähem ja maksumus:
11.12.18-
17.05.19
 130  420  550
samal
päeval
samal kellaajal  1040 40 1080 T.Truus
*
Eesti keele B2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
(Eesti keel ja ametialane keel В2/Эстонский язык, уровень В2 с подготовкой к экзамену)
eksam — mai 2019
11:30 27.09.18-15.05.19  250 200 450 EK 11:30-14:30  1750  50 1800 M.Lutsoja
NB! Vabad kohad (2)
15.10.18-15.05.19 234 216 450
samal
päeval
samal kellaajal 1638 50 1688  M.Lutsoja
Vabad kohad — 3, NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 84 t vähem (250 t kokku) ja maksumus:
10.12.18-15.05.19  166 284 450
samal
päeval
samal kellaajal  1162 50 1212   M.Lutsoja
*

Eesti keele B1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega

(Eesti keel ja ametialane keel В1/Эстонский язык, уровень В1 с подготовкой к экзамену)

eksam — veebruar, mai 2019
09:00
12:00
09.01.18-
03.05.19
(eksam-
mai 2019)
160 100 260
KR
(veebruar 2019:
EKR
08:30-11:00

09:00-12:00)

1120 60 1180  J.Arula
09:00
17.09.18-
30.01.19
160 100 260 EKR 09:00-11:15 1120 60 1180  M.Lutsoja
Vabad kohad (2),  -35 t
NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 35 t vähem ja maksumus:
09:00
26.10.18-
30.01.19
125 78 233
EKR
(laupäev)
 09:0011:15 875 _ 875 M.Lutsoja
11:00
15.10.18-
01.02.19
160 100 260
EK
R
11:00-14.00
11:30-14:30
 1120  60 1180
J.Arula ja
 M.Lutsoja
NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele
Vabad kohad (2), -16 t
26.10.18-
01.02.19
144 216 260
EK
R
11:00-14:00
11:30-14:30
1008 60 1068  J.Arula ja

 M.Lutsoja
Vabad kohad (3), -40 t
09.11.18-
01.02.19
120  140 260
EK
R
11:00-14:00
11:30-14:30
 840 60 900  J.Arula ja

 M.Lutsoja
Vabad kohad (2), -68 t, NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele, koolitusmaht miinus 68 t vähem ja maksumus:
28.11.18-
01.02.19
 92 168 260
EK
R
11:00-14:00
11:30-14:30
 644 60 704 J.Arula ja

M.Lutsoja
15:00
17.10.18
01.02.19
160 100 260 EKR
15:00-17:50
1120 60 1180
 M.Lutsoja
NB! Vabad kohad (5),  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 24 t vähem ja maksumus:
02.11.18-
01.02.19
 136  124  260
EKR
15:00-18:00
 952 60 1012  M.Lutsoja
18:00
20.09.18-
31.01.19
160 100 260
EN +
laupäev
18:00-20:05
09:00-12:00
 1120 60 1180 I.Übius
*

Eesti keele A2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega

Eesti keel ja ametialane keel 0-A2/Эстонский язык, уровень 0-А2 c подготовкой к экзаменам
09:00
16.01.19-03.05.19
(eksam-
mai 2019)
 150 100 250
KR
10:45-14:00
1050 40 1090  J.Arula
08:55
22.10.18-02.05.19
(eksam-
mai 2019)
150 100 250 EN 08:55-10:55 1050 40 1090
A.Laht
NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele
NB! Vabad kohad (2), -3 t
08:55 29.10.18-02.05.19  147 103 250  EN 08:55-10:55  1029 40 1069  A.Laht
NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele. Vabad kohad (2), -50 t
14.01.19-02.05.19  100  150  250
E
N
08:55-10:55
09:00-11:45
 700  40 740  A.Laht
12:00
29.11.18-
02.05.19
(eksam-
mai 2019)
 150  100  250
E
N
12:00-14:45,
11:45-14:30
 1050  40  1090  A.Laht
sama koolitusega hilisematele liitujatele
Vabad kohad (2), -9 t
10.12.18-02.05.19  141 109 250
samal
päeval
samal
kellaajal
 987 40 1027  A.Laht
NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele
vabad kohad (1),  -17 t
17.12.18-
02.05.19
133 117 250
samal
päeval
samal
kellaajal
931 40 971  A.Laht
09:00
11.09.18-31.01.19
150 100 250 TN 09:00-11:55 1050 40 1090
K.Kark
12:00
09.10.18-31.01.19
 150 100 250 ТN 12:00-15:30 1050 40 1090
K.Kark
15:00
12.10.18-30.01.19
 150 100 250 EKR 15:00-17:40  1050 40 1090
M.Lutsoja
NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 30 t vähem ja maksumus:
Vabad kohad (3), -30 t
02.11.18-30.01.19  120  130 250 EKR 15:00-17:40  840 40 880
18.00
17.09.18-30.01.19  150 100 250
EN
18:00-21:00
 1050 40 1090 T.Tursman

Eesti keele (A2+B1)-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega: (250+260), vaid 510 õppetunniga (310 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, sh e-õpe keskkondades)

(Seob omavahel Eesti keele A2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega

ja  Eesti keele B1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega eksamiks valmistumine)

Eesti keel ja ametialane keel  A2+B1/Эстонский язык, уровни А2+В1 c подготовкой к экзаменам
(VT: KURSUSED JA LIITÕPE)
eksam: A2- veebruar 2019, B1-mai 2019
09:00
22.10.18-13.09.19
eksam:
A2 mai 2019
B1 sept 2019
310
(150+160)
200
(100+100)
510
(250+260)
EN
09:00-11:15
2170 80 2250
A.Laht
12:00
29.11.18-13.09.19
eksam:
A2 mai 2019
B1 sep 2019
310
(150+160)
200
(100+100)
510
(250+260)
E

N
12:00-14:45
11:45-14:30
 2170 80 2250
A.Laht
09:00
11.09.18-03.05.19
310
(150+160)
 200
(100+100)
 510
(250+260)
A2:TN
B1:TNR
09:00-11:55
09:00-12:05
 2170 80 2250  K.Kark
Vabad kohad — 2. NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 72 t vähem ja maksumus:
Vt: Õppekorraldus, (p 9. Õpingute alustamise tingimused)
27.11.18-03.05.19
238
(78+160)
272
((100+72)+100))
510
(250+260)
A2:TN
B1:TNR
09:00-11:55
09:00-12:05
 1666
80
 1746
 K.Kark
Vabad kohad — 2. NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 88 t vähem ja maksumus: 
Vt: Õppekorraldus, (p 9. Õpingute alustamise tingimused)
20.12.18-03.05.19  222 288 510
samal
päeva
 samal kellaajal  1554 80 1634  K.Kark
12:00
09.10.18-03.05.19
310
(150+160)
 200

(100+100)
 510

(250+260)
 TN
12:00-15:30/
(okt-nov
14:40-18:00)
 2170 80 2250
K.Kark
Vabad kohad — 2. NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 114 t vähem ja maksumus
Vt: Õppekorraldus, (p 9. Õpingute alustamise tingimused)
08.01.19-03.05.19
196
(36+160)
314

((114+100)+100))
510

(250+260)
 TN 12:00-15:00  1372 80 1452 K.Kark
15:00
12.10.18-03.05.19
310
(150+160)
 200
(100+100)
  510
(250+260)
EKR
15:00-17:40
 2170 80 2250
M.Lutsoja
Vabad kohad — 3 NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 109 t vähem ja maksumus
Vt: Õppekorraldus, (p 9. Õpingute alustamise tingimused)
07.01.18-03.05.19  201

(41+160)
 309

((109+100)+100))
 510

(250+260)
 EKR  15:00-17:40  1407  80  1487 M.Lutsoja
18:00
17.09.18-02.05.19
310
(150+160)
200
(100+100)
 510
(250+260)
A2:EN
B1:ENR
18:00-21:00  2170 80 2250  T.Tursman
NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele. Vabad kohad (2)
18:00
25.10.18-
02.05.19
270
(110+160)
 240
(140+100)
 510
(270+240)
samal
päeval
samal kellaajal  1890  80 1970  T.Tursman
NB! Vabad kohad (1)
18:00
29.10.18-
02.05.19
264
244
510
samal
päeval
samal kellaajal 1862 80 1942 T.Tursman
NB!  sama koolitusega hilisematele liitujatele: koolitusmaht miinus 114  t vähem ja maksumus
Vt: Õppekorraldus, (p 9. Õpingute alustamise tingimused)
 18:00 03.01.19-02.05.19
 196
(36+160)
 314
(114+100+100)
 510 samal

päeval
samal kellaajal  1372 80 1452  T.Tursman