Eesti keele kursused

Akubens Koolitus OÜ õpperumid on Tallinna kesklinnas: Narva mnt 7 – 625
vaata kaart: КОNTAKT

Akubens Koolitus on  Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner

Teadmiseks Nõuded eesti keele oskusele

………………………………………………………………………………………………………………………………..

KOOLITUSKALENDER


Vali koolitus targalt!  Tööleht-küsitlus    Õppevideo


Eesti keele kursused tasemetele A2, B1, B2, C1, tasemeeksami ettevalmistuskursused

Pakume kursusi keeletaseme omandamiseks ja liitõpet, mis ühendab endas mitut kursust. Täpsem selgitus on SIIN

Kui õppima asujal on eelneva testi poolt kinniatud kursuse algteadmised juba omandatud, võib läbida ka kursusest osa (vastavalt vormistatakse ka õppeleping). Vt Õppekorraldus p 9.4. c)

Õppetunnid 1–3 korda nädalas töö- ja puhkepäevadel, korraga 3–5 õppetundi a` 45 minutit.

Kursuse vältel toimuvad tagasiside saamiseks teadmiste testimised. Sooritatakse ka eksami osaks olevaid oodatavaid üleasndeid. Kursuse lõppedes saavad õppijad tunnistuse või  tõendi.

Eksami viib läbi vastav keskus  INNOVE

TASUTA: nõustamine, testid, tulemuste hindamine, teavitus eksameist ja abi eksamitele registreerimisel, nõustamine keeleõppega seotud maksuküsimustes.

Õppekavad A2-C1

1. Eesti keele A2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega.
250 t, millest (150 t kontaktõpet ja 100 t iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
 Õppekava A2
2. Eesti keele B1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
260 t, millest (160 t kontaktõpet ja 100 t iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
 Õppekava B1
3. Eesti keele B2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
450 t, millest (250 t kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
 Õppekava B2
4. Eesti keele C1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
550 t, millest (200 t kontaktõpet ja 350 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
Õppekava C1
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Õppematerjalid
Eesti keele tasemeeksami ettevalmistuskursused
Keeletase
Kursused
1 t hind, 
Auditoorse töö maht
Iseseisva töö maht, ak.tunde
Kogumaht, ak.tunde
ÕPIKUD,  € ÜLDKULUD,  €
0-A2 
Algtasemel keele­kasutaja
7,80 €
150 t-1170 €
100
250
40  1210 € 
В1
Iseseisev keele­kasutaja, eel kesktase (põhikursus; eksami ettevalmistuskursus; 
«Kuulamine ja rääkimine», kõnekeel ja kõnepraktika)
7,80 €
160 t- 1248 €
100
260
62   1310 €
В2
Iseseisev keele­kasutaja, kõrgem kesktase
7,80 €
250 t-1950 €
200
450
 40 1990 € 
С1
Vilunud keele­kasutaja, edasijõudnute aste
10,00 €
200 t-2000 €
350
550
40
 2040 €
Eesti keele õppe kulude hüvitamine
Tõend: Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada eesti keele tasemeeksam vähemalt B1-tasemel.
*
6-7 klass   8-9 klass
А2
6-7 kl
6,00 €
48
september 2019-mai 2020
В1
8-9 kl
6,00 €
72
september 2019-mai 2020
Akubens Koolitus OÜ
Narva mnt 7-625, Tallinn
info:  51 96 8621, 6578 233, 6616 421
Info@akubens.ee
КОNTAKT