Eesti keele kursused

Akubens Koolitus OÜ õpperumid on Tallinna kesklinnas: Narva mnt 7 – 625
Vaata kaart: КОNTAKT

Akubens Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner 


Vali koolitus targalt!  Õppevideo

Teadmiseks

Eesti keele kursused tasemetele A2, B1, B2, C1, tasemeeksami ettevalmistuskursused
Pakume kursusi keeletaseme omandamiseks ja LIITÕPET, mis ühendab endas mitut kursust. Täpsem selgitus on SIIN
Kui õppima asujal on eelneva testi poolt kinniatud kursuse algteadmised juba omandatud, võib läbida ka kursusest osa (vastavalt vormistatakse ka õppeleping). Vt Õppekorraldus p 9.4. c)
Õppetunnid 1–3 korda nädalas töö- ja puhkepäevadel, korraga 3-4-5 õppetundi a` 45 minutit.
Kursuse vältel toimuvad tagasiside saamiseks teadmiste testimised. Sooritatakse ka eksami osaks olevaid oodatavaid üleasndeid. Kursuse lõppedes saavad õppijad tunnistuse või  tõendi.
Eksami viib läbi vastav keskus  HARNO
TASUTA: nõustamine, testid, tulemuste hindamine, teavitus eksameist ja abi eksamitele registreerimisel, nõustamine keeleõppega seotud maksuküsimustes.

Õppekavad A2-C1


1. Eesti keele A2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega. 
Eesti keel. Õppekava A2 
250 t, millest (150 t kontaktõpet ja 100 t iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades). 
2. Eesti keele B1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
Eesti keel. Õppekava B1
260 t, millest (160 t kontaktõpet ja 100 t iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
3. Eesti keele B2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
Eesti keel. Õppekava B2
450 t, millest (250 t kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
4. Eesti keele C1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
Eesti keel. Õppekava C1
550 t, millest (200 t kontaktõpet ja 350 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).

Õppematerjalid
Eesti keele tasemeeksami ettevalmistuskursused
(hinnad — september 2022/mai 2023)
Keeletase
Kursused
1 t hind, 
Auditoorse
töö maht,
ak tunde
Iseseisva töö
maht, ak.tunde
Kogumaht,
ak.tunde
ÕPPETASU,€ ÕPIKUD,  €
ÜLDKULUD, 
0-A2 
Algtasemel keele­kasutaja
7,80 €
150 t
100 t
250 t
1170 40  1210 € 
(A2+B1)
Algtasemel- ja iseseisev
keele­kasutaja
7,80 €
310 t
(150+160) 
200 t
(100+100)
510 t
(250+260)
2418 82  2500 € 
В1
Iseseisev keele­kasutaja, eel kesktase (põhikursus ja eksami ettevalmistuskursus, kõnekeel ja kõnepraktika)
(10,00€), 9,625 € alates jaan. 2023
160 t
100 t
260 t
(1600
€)
1540 € alates jaan. 2023
(62 €) 

60 €
alates jaan. 2023

(1662 €)

1600 €
alates jaan. 2023
В2
Iseseisev keele­kasutaja,
kõrgem kesktase
9,80 €
250 t
200 t
450 t
2460 alates sept
2023
 40

alates sept
2023
2500 €

alates sept
2023

 

С1
Vilunud keele­kasutaja,
edasijõudnute aste
11,75 €
alates sept 2024
200 t
350 t
550 t
2350 € alates sept 2024
50
2400 € alates sept 2024
Keeleõppe kulude hüvitamine
Tõend: Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada eesti keele tasemeeksam vähemalt B1-tasemel.
6-7 klass   8-9 klass
А2
6-7 kl
6,00 €
48
september-mai
В1
8-9 kl
6,00 €
72
september-mai
Akubens Koolitus OÜ
Narva mnt 7-625, Tallinn
info:  51 96 8621, 6578 233, 6616 421
Info@akubens.ee
КОNTAKT