C1-tasemele täiendõpe edasijõudnutele. ÕPPEKAVA.

Koolituse nimetus: C1-tasemele täiendõpe edasijõudnutele

ÕPPEKAVA:   Eesti keele C1-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (rääkimisosa, lühikursus)

_____________________________________________________________________

Õppevorm:
Minigrupis 4-6 inimest
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
72 akadeemilist tundi (26 tundi kontaktõpet ja 46 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kelle keeleoskus on B2-tasemel ning kes soovivad jätkata õpet C1-tasemel.
(Kursuslastele, kellel on vaja peale C1-tasemekursuse läbimist korrata rääkimisosa.)
Õppe eesmärk
Täiendada ametialase eesti keele oskust C1-tasemel.
Õppetöö käigus valmistatakse inimesed ette C1-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks. Kordav ja kinnistav kursus.
______________________________________________________________________

Üldteemad

 • Haridus. Elukestev õpe
 • Elukutse, amet ja töö. Töökeskkond ja tingimused. Karjäär ja eneseteostus. Tööhõive (tööturuvõimalused, tööpuudus, tööjõupuudus, palgapoliitika, ületunnitöö, töölähetus, töökeskkond). Tööprobleemid ja nende lahendamine. Läbirääkimised.. Karjääri planeerimine, edutamine.
 • Teenindus ja kaubandus. Internetikaubandus, müügiedendus
 • Vaba aja veetmise võimalused. Avalik ruum. Meedia.Tervisesport.
 • Toitumine. Toitumisharjumused. Tervislik toitumine.
 • Ühiskond, suhted ühiskonnas. Kaitsevägi, teenistus kaitseväes. Aktuaalsed ühiskonnaprobleemid (poliitika, tööstus, põllumajandus, infoühiskond, politsei ja kohtusüsteem, haridus jm).
 • Keskkond. Säästlik eluviis. Heategevus (vabatahtlike tegevus, varjupaigad, suurpered, puuetega inimesed). Sotsiaalsed probleemid (narkomaania, kodutud).
 • Tervis ja heaolu. Tervishoid, töötervishoid.. Vaktsineerimine. Tervislikud eluviisid.

Ametialase õppe teemad

 • Suhtlemine klientide ja partneritega. Kohtumised ja läbirääkimised. Otsuste vastuvõtmine.
 • Probleemide lahendamine.
 • Asutuse areng. SWOT-analüüs.

Rääkimine:

 • Arutlused, väitlused eri rollides
 • Koosolekud
 • Kliendi nõustamine, kliendi probleemi lahendamine
 • Ettekanded, publikuga suhtlemine
 • Juhendamine
 • Esitlused
 • Intervjueerimine, intervjuu andmine
 • Kõne pidamine
Väljastatakse: Tõend.
Koolituse nimetus: C1-tasemele täiendõpe edasijõudnutele, rääkimisosa.