Õpetajad

EESTI KEELE ÕPETAJAD

Loara Ojakivi

HARIDUS: kõrgharidus, E. Vilde Tallinna Pedagoogiline instituut, pedagoogika ja algõpetus

TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped   (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast, erialaõppe valdkonna teemadel), sh atesteeritud kodakondsuse taotlejatele kursuste läbiviija.

TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2001, eesti keele õpetaja vene keele baasil kooliõpilastele ja täiskasvanutele; kursused A1 kuni C1 riigikeeleeksami sooritamiseks; kõnekeele kursused; ettevalmistus EV põhiseaduse ja Kodakondsusseaduse tundmise eksamile.

Eristub siira suhtumise ja heasüdamlikkusega. Õpilaste poolt väga armastatud. Suurepärased õpitulemused.

Tiina Truus

HARIDUS: kõrgharidus, Tartu Ülikool, filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).

TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2000, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele;  kursused A1 kuni C1 riigikeeleeksami sooritamiseks; kõnekeele kursused.

Õppetöös ääretult põhjalik. Õpilased saavad kaaluka teadmistepagasi.

Iraida  Übius

HARIDUS: kõrgharidus, E. Vilde  Tallinna Pedagoogiline  intstituut, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).

TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2001, kuid suurem töömaht eesti keele kui teise keele kursustel alates 2012. Kursused vene keele baasil täiskasvanutele riigikeele õpetamiseks ja keeleeksami sooritamiseks tasemetel A2 ja  B1 .

Õpetamistöös loominguline ja heatahtlik.

Merle Lutsoja

HARIDUS: kõrgharidus, Leningradi Tekstiili- ja Kergetööstuse Instituut, insener.

TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped 400 õppetunni ulatuses.

TÖÖKOGEMUS: pikaajaline töökogemus riigiteenistujana, klienditeeninduse ja ärialase suhtlemise kursused mitte-eestlastele, Akubens Koolitus OÜ töötaja alates 2001, kui hakkas õpetama täiskasvanutele eesti keelt kui teist keelt vene keele baasil;  kursused A1 kuni C1 riigikeeleeksami sooritamiseks, ametialase eesti kõnekeele kursused.

Suur elukogemus ja kiiduväärt oskus teadmisi edasi anda.

Iseseisva keeleõppe metoodika rakendamine interneti baasil (avalik-õigusliku meedia materjalide kasutamine keeleõppeks ja ametialases töös, suhtlemine sotsiaalvõrgustikes ja jututubades, sõnastike jm õppematerjalide kasutamise võimalused jms). Koostanud: grammatikaharjutusi alg-, kesk- ja kõrgtasemele ning tasemetele A2 kuni B2 ( eesti keelt varem mitteõppinud isikute õpe ja eksamiõpe kuni vilunud keelekasutaja tasemeni).

Karin Kark

HARIDUS: E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline instituut, kultuurharidustöötaja.

TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped 450 õppetunni ulatuses.

Kõrgharidusega eesti keele õpetaja. Ärialase riigikeele kursused  juhtidele, teenindajatele jt. Ettevalmistavad kursused tasemeeksami tegemiseks A2 — C1.  Kogemus osalemisest paljudes integratsiooniprojektides, sealhulgas nn keelekohvikute ja keelteklubide juhendamisel. Õpetamisel loob elava ja kaasakiskuva õhustiku.

Tiina Tursman.

HARIDUS: Tallinna Pedagoogikaülikool,  pedagoogilise kõrgharidusega eesti keele õpetaja. Psühholoogia ja sotsiaaltöö maguster. Riigikeele kursused täiskasvanitele ja õpilastele. Soome keele õpe eesti ja vene keele oskajatele.  Õpetaja ja lektoritöö kogemus juba aastast 1982. Alates 2009 õpetanud vene keele baasil eesti keelt nii gruppidele kui ka individuaalselt. Ettevalmistavad kursused tasemeeksami tegemiseks A1 — B2.  Töötanud eesti-soome-vene keele tõlgina  seminaridel. Heatahtlik ja optimistlik.

Alma Laht

HARIDUS: kõrgharidus, Tartu Ülikool, filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).

TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2018, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele.

Kogemus osalemisest paljudes integratsiooniprojektides, sealhulgas nn keelekohvikute ja keelteklubide juhendamisel.

Alma Laht: » Meie tundides keelt saab õppida sõbralikus õhkkonnas. Kursustel arendame nii arusaamis- kui väljendusoskust, põhirõhk on suhtlemisel, mida toetab funktsionaalne grammatika. Pean tähtsaks  innustada õppijaid katsetama erinevaid õppestrateegiaid, sütitada ja innustada keele praktiseerimist ja õppimist ning muuta keeleõpe lõbusaks ja huvitavaks. Tunnis olen püüdnud kujundada vaba ja meeldivat õhkkonda, kust ei  puudu ka mõnus huumor. Olen veendunud, et see on meeldiv viis  äratada huvi eesti keele vastu ning saada teada midagi uut.

Taseme saavutamine nõuab aega ja keskendumist ning taseme hoidmine samuti. Koolitaja on partner ja toetaja, kes annab suunised, kuidas tõhusamalt õppida. Erinevate keelte valdamine on kaasaegses maailmas väga tähtis. Keeleoskus avab nii mõnedki uksed.»

Jelena Arula
HARIDUS: E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline instituut
1979 — TPedI  kehalise kasvatuse õpetaja
1988 — eesti keele õpetaja kursus
Kogemus — 30 aastat tööd täiskasvanute ja õpilaste õpetamisel:
  • Ettevalmistus keeleeksamiteks A2,B1, B2 tasemel;
  • Kõnekeele kursused teenindussfääri klienditeenindajatele ja spetsialistidele
Väljatöötatud algupärane metoodika valmistumisel keeleeksamiteks ja grammatika omandamiseks.
Töö põhimõte: «Õppetund peab andma tulemuse»
*
INGLISE KEELE ÕPETAJAD

Anna Rubinsteyn

HARIDUS: kõrgharidus, Moskva Riiklik Ülikool, idamaade asjatundja, inglise ja malai keele õpetaja. Valmistab õpilasi ette rahvusvahelise tunnustusega tasemeeksamisteks.

Heatahtlik, laia silmaringiga ja tulemuslikkusele suunatud hoiakuga õpetaja.

Anna Petkevitš

HARIDUS: kõrgharidus, Minski Riiklik Pedagoogiline Instituut, inglise ja prantsuse keele filoloog. Lisaks läbinud hulgaliselt täienduskursusi, millega omandanud töö- ja ärialase inglise keele õpetamise kutse. Valmistab ette nii rahvusvahelise tunnustusega tasemeeksamisteks kui ka siseriiiklikeks riigieksamiteks.

Suhtub väga tõsiselt õppetöösse, tulemuslikkusele suunatud hoiakuga heatahtlik õpetaja.