Kursused ja liitõpe

Töökorraldus ja õpe – vaata link õppekorraldus


Eesti keele kursused tasemetele A2 , B1, B2, C1, tasemeeksami ettevalmistuskursused.

Kursused

1. Eesti keele A2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega.
Eesti keel. Õppekava A2 
vaid 250 õppetunniga (150 tundi kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
(See kursus on mõelnud sellistele inimestele, kellel puudub rääkimisoskus).
2. Eesti keele B1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
Eesti keel. Õppekava B1.
vaid 260 õppetunniga (160 tundi kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
3. Eesti keele B2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
Eesti keel. Õppekava B2.
vaid 450 õppetunniga (250 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).

LIITÕPE
Eesti keel  A2+B1,  (250+260), vaid 510 õppetunniga (310 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, sh e-õpe keskkondades).
(Seob omavahel Eesti keel A2 ja Eesti keel  B1, eksamiks valmistumine).

Liitõppe sihiks on kestev enesearendamine, mis võimaldab end täiendada ka pärast vahepealse tasemeeksami sooritamist, seades sihiks järgmisel tasemel keele omandamise. Reeglina toimub õpe sama õpetaja juures, mis loob võimaluse individuaalsemaks lähenemiseks õppija vajadustele. Liitõppe puhul jääb ära ka sobiva järjekursuse otsimisega kaasnev aja ning energia kulu.