Kursused ja liitõpe

Töökorraldus ja õpe – vaata link õppekorraldus

T ö ö a l a n e  k e e l.

Eesti keele kursused tasemetele 0-A2 , B1, B2, C1, tasemeeksami ettevalmistuskursused. 

Kursused

Kursus Eesti keel 0-A2 (See kursus on mõelnud sellistele inimestele, kellel puudub rääkimisoskus. Sellepärast on kursuse nimetus 0-A2)
vaid 250 õppetunniga (150 tundi kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
  • aluskursus (olmet puudutavad teemad, algteadmised grammatikast ja keelest)
  • jätkukursus, mis sisaldab keeleeksamiks valmitumist
Kursus Eesti keel B1
vaid 260 õppetunniga (160 tundi kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
  • aluskursus, kordamine
  • õppe jätk ja valmistumine eksamiks
  • «Kuulamine ja rääkimine», B1 rääkimisosa
Kursus Eesti keel B2
vaid 450 õppetunniga  (250 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, sh e-õpe keskkondades)
  • aluskursus, kordamine
  • õppe jätk, praktiline kõnekeel spetsialistidele ja eksamiks valmistumine
  • kordav ja kinnistav kursus, eksamiks valmistumine
Kursus Eesti keel C1
vaid 550 õppetunniga (200 tundi kontaktõpet ja 350 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades)
  • uued teadmised ja oskused ning valmistumine eksamiks
  • õppe jätk, praktiline kõnekeel spetsialistidele ja eksamiks valmistumine

LIITÕPE

Eesti keel  A2+B1,  (250+260), vaid 510 õppetunniga (310 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, sh e-õpe keskkondades)
(Seob omavahel Eesti keel A2 ja Eesti keel  B1, eksamiks valmistumine)
Eesti keel В1+В2, vaid 710 õppetunniga (410 tundi kontaktõpet ja 300 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
(Seob omavahel Eesti keel  B1 ja  Eesti keel B2 eksamiks valmistumine)
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Liitõppe sihiks on kestev enesearendamine, mis võimaldab end täiendada ka pärast vahepealse tasemeeksami sooritamist, seades sihiks järgmisel tasemel keele omandamise. Reeglina toimub õpe sama õpetaja juures, mis loob võimaluse individuaalsemaks lähenemiseks õppija vajadustele. Liitõppe puhul jääb ära ka sobiva järjekursuse otsimisega kaasnev aja ning energia kulu.