Eesti keele kursused

Akubens Koolitus OÜ õpperumid on Tallinna kesklinnas: Narva mnt 7 – 625
vaata kaart: КОNTAKT

Akubens Koolitus on  Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner

………………………………………………………………………………………………………………………………..

KOOLITUSKALENDER

Eesti keele kursused (tasemetele 0-A2, B1, B2, C1), tasemeeksami ettevalmistuskursused

Pakume kursusi keeletaseme omandamiseks ja liitõpet, mis ühendab endas mitut kursust. Täpsem selgitus on SIIN

Kui õppima asujal on eelneva testi poolt kinniatud kursuse algteadmised juba omandatud, võib läbida ka kursusest osa (vastavalt vormistatakse ka õppeleping).

Õppetunnid 1–3 korda nädalas töö- ja puhkepäevadel, korraga 3–5 õppetundi a` 45 minutit.

Kursuse vältel toimuvad tagasiside saamiseks teadmiste testimised. Sooritatakse ka eksami osaks olevaid oodatavaid üleasndeid. Kursuse lõppedes saavad õppijad tunnistuse või  tõendi.

Eksami viib läbi vastav keskus  INNOVE

TASUTA: nõustamine, testid, tulemuste hindamine, teavitus eksameist ja abi eksamitele registreerimisel, nõustamine keeleõppega seotud maksuküsimustes.

 

Õppekavad:

1. Eesti keele A2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega.
250 t, millest (150 t kontaktõpet ja 100 t iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
 Õppekava A2
2. Eesti keele B1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
260 t, millest (160 t kontaktõpet ja 100 t iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
 Õppekava B1
3. Eesti keele B2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
450 t, millest (250 t kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
 Õppekava B2
4. Eesti keele C1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
550 t, millest (200 t kontaktõpet ja 350 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
Õppekava C1

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Akubens Koolitus OÜ
Narva mnt 7-625, Tallinn
info:  51 96 8621, 6578 233, 6616 421
Info@akubens.ee