OÜ Akubens Koolitus

Akubens Koolitus OÜ,  reg nr 10656977

____________________________________________________________________________________________________________________

Täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade nr 144037, esitatud 04.11.2015.
Õppekavarühm:  võõrkeeled ja kultuur.

Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolituse läbiviimiseks.

HTM kantsleri käskkiri 1.1-3/16/131, 16.07.2016.

Keeleseaduse § 28³  lõike 2 ning haridus — ja teadusministri 09.12.15 käskkirja nr 470 „Volituse andmine Haridus — ja Teadusministeeriumi nimel tegevusloa taotluste lahendamiseks“ alusel:

Tuginedes Keeleinspektsiooni 16.06.2016 eelhaldusaktile annan tegevusloa Osaühingule Akubens Koolitus keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

Tegevuslubade andmine erahuvikoolidele ja õppekavade Eesti Hariduse Infosüsteemis.

HTM kantsleri käskkiri 27.09.2016 nr 1.1-3/16/185.Erakooliseaduse § 5⁴ lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 41⁴ lõike alusel:
  1. Annan tegevusload huvihariduse läbiviimiseks järgmistele erahuvikoolidele ja registreerin Eesti Hariduse Infosüsteemis nende õppekavad: 
1.1.Osaühingu Akubens Koolitus erahuvikool Huvikool Akubens ning õppekavad „Eesti keel kui võõrkeel koolilastele“ (kood: 156578) ja „Inglise keel koolilastele“ (kood: 156597).
______________________________________________________________________

Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner Tööta ja õpi!   

OÜ Akubens Koolitus (tel: 51 96 8621) korraldab peamiselt keeleõppega seotud kursusi Tallinnas Narva mnt 7-625, sealhulgas ametialase täiendõppe kursusi.Õpe on vene keele baasil, sihtkeelteks eesti, inglise ja saksa keel.

Kursused on mõeldud nii täiskasvanuile kui ka kooliõpilastele. OÜ Akubens Koolitus on keskendunud eeskätt vene keelt kõnelevate inimeste õpetamisele.

OÜ Akubens Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.Eesti ja inglise keele kursuste käigus valmistutakse ka keeleeksami sooritamiseks (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed A2, B1, B2,C1). Eesmärgiks on inimeste parem toimetulek eestikeelses keskkonnas – nii argielu olukordades,  õppimisel kui ka tööl.

Akubens Koolitus OÜ (tel: 51 96 8621) проводит дополнительное обучение для взрослых в Таллинне по адресу Нарва мнт 7-625. КОНТАКТ
Курсы языков на базе русского языка: эстонский язык и английский язык.
Курсы предназначены для взрослых и детей школьного возраста. OÜ Akubens Koolitus предлагает обучение прежде всего для русскоговорящих людей.
OÜ Akubens Koolitus является партнером Эстонской кассы по безработице (EESTI TÖÖTUKASSA).
Курсы эстонского и английского языков ориентированы на подготовку к экзамену на уровень (общеевропейская шкала уровней A2, B1, B2, C1) с целью улучшения владения языком на рабочем месте.

Комментарии запрещены.